Chính sách bảo mật của Netizens VN

Netizens VN (netizensvn.com) tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này được áp dụng trên toàn bộ phạm vi website netizensvn.com bao gồm cả https://netizensvn.com, http://netizensvn.com và www.netizensvn.com. Xin vui lòng đọc kỹ bản chính sách bảo mật này để hiểu hơn về cách chúng tôi sử dụng thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://netizensvn.com.

Bình luận của khách truy cập

Khi bạn để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, cũng như địa chỉ IP thiết bị của bạn và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam. Bạn có thể tùy chọn tham gia lưu tên, địa chỉ email và những thông tin mà bạn nhập trong Cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại bình luận khác. Những Cookie này sẽ tồn tại trong vòng một năm.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là mã băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong bối cảnh bình luận của bạn.

Dữ liệu cá nhân của khách truy cập

Bằng việc truy cập vào trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie và cung cấp các thông tin truy cập gồm địa chỉ IP thiết bị của bạn, các thông tin cá nhân cơ bản mà bạn nhập vào. Đôi lúc chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin như Họ tên, Giới tính, Địa chỉ Email, Số điện thoại nhưng bạn sẽ được hỏi và có quyền từ chối.

Chúng tôi không bán hàng vì vậy tuyệt đối không khai thác thông tin tài khoản ngân hàng,thẻ tín dụng và các loại thẻ thanh toán khác của khách truy cập.

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của khách truy cập để phục vụ việc phân phối nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa, ngoài ra chúng tôi cam kết không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác bao gồm cả việc chia sẻ hoặc mua bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận thì dữ liệu đó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Các dữ liệu tạm thời lưu trong Cookie sẽ tồn tại trong khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào kiểu dữ liệu mà đã đề cập ở phía trên và không quá 1 năm. 

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình).

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nội dung từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng Cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

© 2023 Netizens VN - WordPress Theme by WPEnjoy