Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở bộ phận nào của xinap?

Xinap (Synap) là nơi tiếp xúc giữa các tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác như tế bào cơ hay tế bào tuyến. Cùng Netizensvn tìm hiểu thêm về xinap và trả lời câu hỏi thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap ngay thôi.

thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

Câu hỏi trắc nghiệm – Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở bộ phận nào?

A. Khe xinap

B. Chùy xinap

C. Màng trước xinap

D. Màng sau xinap

Đáp án đúng: D. Màng sau Xinap.

Trả lời chi tiết cho câu hỏi thụ thể chất trung gian hóa học nằm ở bộ phận nào

Đầu tiên, chúng ta cần biết rằng dựa vào nhân tố dẫn truyền xung thần kinh qua xinap có 2 loại xinap đó là xinap điện và xinap hóa học. Trong phạm vi câu hỏi này đang nhắc đến xinap hóa học.

Thứ hai, xinap hóa học là loại xinap phổ biến ở động vật có cấu tạo gồm 3 bộ phận:

  • Chùy xinap là bộ phận chứa màng trước và chất trung gian hóa học, bao gồm axetylcolin và noradrenanin.
  • Màng sau xinap chứa các enzym và thụ thể tiếp nhận các chất trung gian hóa học.
  • Khe xinap là bộ phận nằm giữa màng trước và màng sau của xinap.

Như vậy, ta dễ dàng xác định được thụ thể chất trung gian hóa học nằm ở màng sau xinap.thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

Các câu hỏi về xinap và quá trình truyền tin của xinap


Chất trung gian hóa học có vai trò gì

Trả lời: Trong quá trình truyền tin qua xinap, chất trung gian hoá học có vai trò làm thay đổi tính thấm ở màng sau xinap khi đi qua khe xinap. Đồng thời, chúng làm xuất hiện xung thần kinh lan truyền đi tiếp.

Các enzim có ở màng sau xinap có trách nhiệm thuỷ phân axetylconin thành axetat và côlin. Sau đó, hai chất này sẽ quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợp lại thành axetylconin cho những giai đoạn truyền tin tiếp theo.

Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là gì

A. Serôtônin và norađrênalin
B. Axêtincôlin và norađrênalin
C. Axêtincôlin và đôpamin
D. A xê tin cô lin và serôtônin
Đáp án đúng: B. Axêtincôlin và norađrênalin

Chất trung gian hóa học nằm ở bộ phận nào của xinap

A. Màng trước xinap
B. Màng sau xinap
C. Chuỳ xinap
D. Khe xinap
Đáp án đúng: C. Chùy xinap

Lý giải: Chất trung gian hóa học khi đi qua khe xináp làm thay đổi tính thấm ở màng sau xináp và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. Sau đó các enzim ở màng sau xináp thủy phân axêtincôlin và côlin. Hai chất này quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợp lại thành axêlineôlin chứa trong các túi.

Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra theo trật tự như thế nào

A. Màng sau xinap → Khe xinap → Chuỳ xinap → Màng trước xinap
B. Khe xinap → Màng trước xinap → Chuỳ xinap → Màng sau xinap
C. Chuỳ xinap → Màng trước xinap → Khe xinap → Màng sau xinap
D. Màng trước xinap → Chuỳ xinap → Khe xinap → Màng sau xinap
Đáp án đúng: C. Chuỳ xinap → Màng trước xinap → Khe xinap → Màng sau xinapthụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ởLý giải: Quá trình truyền tin qua xináp gồm 3 giai đoạn: Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp và làm Ca2+Ca2+ đi vào chùy xináp. Tiếp theo, Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra.

Sau đó, các chất trung gian hóa học đi qua khe xináp đến màng sau và gắn vào thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động hình thành lan truyền đi tiếp.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về xinap (synap) và câu trả lời cho câu hỏi “thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap?” mà Netizensvn tổng hợp được. Hy vọng chúng đã giúp ích cho bạn trong quá trình học tập.

Đừng quên theo dõi Netizensvn để cập nhật những kiến thức mới nhất cho mình nhé.

 

© 2023 Netizens VN - WordPress Theme by WPEnjoy